Bases Legals Concurs Protector Bucal Ilerprotect

1.- Companyia organitzadora
L’empresa SERVEIS ODONTOLÒGICS GENSANA TALARN, S.L. amb domicili social al C/ Germantes 2, pis 5 amb CIF B25719204; organitza una acció promocional amb el sistema de sorteig aleatori dirigida a persones residents en territori espanyol, majors d’edat.

2.- Desvinculació pel que fa a Facebook
Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció , ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient que està proporcionant la seva informació l’empresa SERVEIS ODONTOLÒGICS GENSANA TALARN, S.L. i no a Facebook. La informació que proporcioni s’utilitzarà per comunicar-li el premi.

3.- Objecte i mecànica del concurs.
Ilerprotect vol agrair la confiança dels seus clients amb un sorteig d’un Protector Bucal Ilerprotect. Per poder participar al concurs s’ha de compartir la publicació del sorteig a la fanpage de Facebook i instagram d’Ilerdent. El dia 27 de novembre es farà un sorteig entre tots els seguidors que hagin compartit la publicació de forma pública i el guanyador s’endurà un protector bucal Ilerprotect totalment gratuït a l’Institut Dental Ilerdent. Durant la setmana 49 de l’any 2020 es procedirà a contactar amb el guanyador i es publicarà el seu nom a la pàgina de facebook de l’Ilerprotect. En cas que no es pugui contactar amb el guanyador, que rebutgi el premi o que en un període de 2 dies després de comunicar-li que ha resultat guanyador no respongui, es procedirà a contactar amb els suplents.

4.- Duració i Àmbit
L’activitat es desenvoluparà en zona geogràfica d’Espanya. La data de l’inici del concurs serà el dia 16/12/20 i i el sorteig es realitzarà el 23/12/20..

5.- Premis
El premi del concurs consta d’un protector bucal Ilerprotect.

6.- Reserves i limitacions
Podran participar totes les persones físiques majors de 18 anys amb residència a España que siguin fans de la pàgina Ilerprotevt que comptin amb un perfil d’ usuari real al Facebook.

  • Podran participar en el Concurs tant els treballadors de l’Institut Dental Ilerdent com els de les dues agències de comunicació que treballen per a l’empresa però no podran resultar guanyadors en cap cas.
  • Només és possible una participació per perfil d’usuari de Facebook i Instagram.
  • Les participacions inadequades o fraudulentes seran eliminades tant de la fanpage com del concurs.
  • La participació en el Sorteig Higiene Dental Ilerdent suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat d’imatge sobre les participacions, de manera que el participant cedeix a l’empresa els drets d’explotació de naturalesa d’imatge que puguin correspondre o derivar de les participacions enviades per participar en el Concurs.
  • L’empresa SERVEIS ODONTOLÒGICS GENSANA TALARN, S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels mateixos agraciats que impedís la seva identificació.
  • L’empresa SERVEIS ODONTOLÒGICS GENSANA TALARN, S.L. es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.
  • L’empresa SERVEIS ODONTOLÒGICS GENSANA TALARN, S.L. es reserva el dret de fer una fotografia al guanyador abans i després del tractament que quedarà en el seu banc d’imatges i podrà ser utilitzada amb fins promocionals.
  • En cap cas es permetrà canviar el premi per diners en metàl·lic.
  • Per acreditar l’entrega del premi el guanyador/a haurà de publicar una foto amb el premi en xarxes socials, amb un comentari i etiquetant Ilerprotect o, autoritzarà la publicació de l’esmentada fotografia en les xarxes d’Ilerdent, Ilerprotect i/o Sportbuc.

7.- Protecció de dades
L’empresa SERVEIS ODONTOLÒGICS GENSANA TALARN, S.L garanteix el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollides en el present concurs Ilerprotect, en especial pel que fa a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

8.- Acceptació de les bases.
La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents Bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència d’això, l’empresa SERVEIS ODONTOLÒGICS GENSANA TALARN, S.L. quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.