Denominació Social: SERVEIS ODONTOLOGICS GENSANA TALARN
Nom Comercial: Ilerprotect
Domicili Social: C/San Antoni, entrada per: C/Germanetes Nº 2 5è (Lleida)
CIF / NIF: B25719204
Telèfon: 973 28 11 11

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa l´art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat.
Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:

1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col • laboradors o parthners amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

2. Realitzar estudis estadístics.

3. Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l´usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l´usuari en el lloc web de la companyia.

4. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.
Totes les dades sol•licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d´un servei òptim a l´usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l´usuari l´exercici dels drets d´accés, rectificació, cancel•lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través correu postal dirigit a C/Germanetes Nº 2 5è , 25002 , Lleida.

De la mateixa manera, l´usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l´apartat donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d´organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D´ACTIVITAT

El prestador pel seu propi compte o la d´un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d´un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l´usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s´associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l´usuari.
Mitjançant l´ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l´usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l´accés als usuaris que s´hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S´utilitzen també per mesurar l´audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d´entrades.

L´usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal•lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l´usuari permeti la instal•lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l´usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o “login”.
Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l´única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s´utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l´adreça IP i el nom de domini utilitzats per l´usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d´activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d´obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d´impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l´ordre de visites, el punt d´accés, etc

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d´accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l´objecte d´evitar l´accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l´usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d´accés.
Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia, …) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (Https: //, …), de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.